French Alphabet & Pronunciation

French Alphabet Pronunciation A ah B bay C say D day E uh F eff G zhay H ahsh I ee J zhee K kah L ell M emm N enn O oh P pay Q kew R air S ess T tay U ew V vay W doo-blah-vay X eeks Y ee-grek Z zed